niet-steriele handschoenen gebruiken grafiek pdf

Samenwerkingspartner

Protocol behandeling praktijk COVID-19- niet-steriele handschoenen gebruiken grafiek pdf ,• Gebruik handschoenen die wat betreft functionaliteit en veiligheid voldoen aan de volgende drie normen: NEN-EN 420 +A1 én NEN-EN 374-1, 2 (met een AQL van 1,5 of lager (= prestatieniveau 2) én NEN-EN 455-1, 2, 3, 4 • Gebruik latexvrije en poedervrije disposable handschoenen, bij voorkeur van hypoallergeen materiaal.PUNTEN Aanprikken poortkatheter - WordPress.comschone niet-steriele handschoenen aan. Verwijder het gaasje en laat het ont-smettingsmiddel drogen. Je mag niet nadrogen of blazen. 3. Hanteer de non-touch techniek: palpeer de prikplaats niet meer na de ontsmetting en houd enkel de randen van de onderhuidse poort vast. Neem de Hubernaald vast met je dominante hand en fi xeer de poort tussen ...Handschoenen en bescherming | Kennisplein Zorg voor Beter

Handschoenen. Handschoenen draag je ter bescherming van jezelf en/of ter bescherming van de cliënt. In de meeste gevallen volstaan niet-steriele handschoenen. Er zijn echter handelingen die steriel moeten worden uitgevoerd, met steriele handschoenen dus.

Hygiene en infectiepreventie - Hanze

handschoenen worden alleen gebruikt als dit voorgeschreven is in de geprotocolleerde werkinstructies. Materiaal van de handschoenen Steriele en niet-steriele handschoenen zijn verkrijgbaar als nitril handschoenen Draag waar dat staat aangegeven nitril onderzoekshandschoenen, die voldoen aan de normering NEN-EN 374, NEN-EN 420 en NEN …

Infectiepreventie maatregelen bij dermatochirurgische ingrepen

PDF aangemaakt op 12-06-2019 4/34. ... niet-steriele handschoenen te gebruiken. Steriele handschoenen behoren in combinatie met een steriel veld ... ingrepen met niet-steriele handschoenen ontstond een infectie versus 9.3% van de ingrepen met steriele handschoenen. Dit verschil was niet significant.

Beschouwing Steriele handschoenen niet nodig bij kleine …

Met dit artikel stellen wij de richtlijn om steriele handschoenen te gebruiken tijdens kleine chirurgie ter discussie. De literatuur Er is weinig onderzoek gedaan naar het verschil tussen het gebruik van schone, niet steriele- en dat van steriele handschoenen in het kader van postoperatieve wondinfectie. Wij verrichtten twee zoekacties met PubMed.

MDRO ESBL MDRO Hoge Gezondheidsraad MDRO VRE MDRO

(niet-steriele handschoenen + overschort met lange mouwen voor eenmalig gebruik); daarna handhygiëne met handalcohol na het verwijderen van handschoenen. 3. Patiëntentransfers gebeuren in overleg en met een correcte informatieoverdracht. B. Voor de patiënt 1.

Kimtech G5 Sterling Nitrilhand schoenen

gebruiken in cleanrooms van ISO 5 of hoger. De niet-steriele handschoenen bieden een betere bescherming voor zowel de drager van de handschoenen als de toepassingen waarmee hij/zij werkt. Ze zijn geschikt voor uiteenlopende processen en materialen, waaronder halfgeleiders, niet-steriele geneesmiddelen en medische apparaten.

Persoonlijke beschermingsmiddelen algemeen

Niet-steriele handschoenen Draag niet-steriele, goed passende handschoenen wanneer de handen in contact (kunnen) komen met bloed, lichaamsvochten, secreta, excreta, slijmvliezen of niet-intacte huid. Wanneer de handelingen in volgorde van ‘schoon’ naar ‘vuil’ plaatsvinden, is het niet noodzakelijk om de handschoenen tussen de ...

Hygiëne en wondinfectie - WCS

trek de niet steriele handschoenen uit en deponeer in de afvalzak, desinfecteer de handen, neem zo nodig een digitale foto, desinfecteer de handen, trek handschoenen aan, neem de maten op van de wond, zalven en crèmes, die tijdens de wondverzorging worden gebruikt, bij voorkeur in verpakkingen gebruiken die na éénmalig gebruik weggegooid worden.

Praktijkorganisatierichtlijn Infectiepreventie in de huisartsen- …

le handschoenen. Exacte cijfers over hoe vaak dit gebeurt, zijn er niet. Er is weinig wetenschappelijk onder ­ zoek gedaan naar het werken met niet­ steriele versus steriele handschoenen bij chirurgische ingrepen in de eerste lijn. De onderzoeken die wij vonden, laten geen significant verschil zien in het aantal wondinfecties tussen werken

Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken

gebruik worden gemaakt van niet-steriele handschoenen; • gebruik bij het handmatig reinigen van gebruikt instrumentarium stevige disposable handschoenen. Oogbescherming: • draag altijd oogbescherming bij handelingen waarbij kans bestaat op aanhoesten,

Verzorging van de luchtwegen - RIVM

Bij het legen van condenspotjes worden niet-steriele handschoenen gedragen. Motivatie: Condensvocht uit het beademingssysteem vormt een potentiële bron voor besmettingen. Zelfs helder condensvocht kan 106 tot 107/ml kolonie-vormende eenheden van bacteriën bevatten [4].

Katheteriseren Mitrofanoff stoma - Wikiwijs

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Nier- en blaaskatheterisatie (urinestoma) 175 Werkwijze 1 Pas handhygiëne toe. 2 Maak schoon werkveld en zet daarop de benodigdheden binnen handbereik. 3 Open de binnenverpakking van de katheter zonder glijmiddel of maak de katheter met glijmiddel gereed. Laat de katheter in de verpakking en …

Steriele handschoenen niet nodig | SpringerLink

De kans op een wondinfectie na een kleine chirurgische ingreep met niet-steriele handschoenen is niet veel groter dan wanneer er gesteriliseerde handschoenen gebruikt worden. Dit concluderen onderzoekers uit Australië die voor hun onderzoek bijna 500 patiënten volgden bij wie de huisarts een kleine chirurgische ingreep van de huid had gedaan.

Hygiëne en wondinfectie - WCS

trek de niet steriele handschoenen uit en deponeer in de afvalzak, desinfecteer de handen, neem zo nodig een digitale foto, desinfecteer de handen, trek handschoenen aan, neem de maten op van de wond, zalven en crèmes, die tijdens de wondverzorging worden gebruikt, bij voorkeur in verpakkingen gebruiken die na éénmalig gebruik weggegooid worden.

Luchtwegklachten in tijden van corona

schort en niet-steriele handschoenen. In de huisartsenpraktijk volstaan chirurgische mondneuskapjes; bij het verrichten van handelingen waarbij grote hoeveelheden aerosolen ontstaan, wordt een ademhalingsbeschermingsmasker (FFP1 of FFP2) geadviseerd. Contact tussen patiënten met luchtwegklachten en andere patiënten wordt zoveel mogelijk ...

Schoon en steriel werkveld en werken met steriele materialen

Groepeer steriele en niet-steriele materialen. Beschouw de zijkanten (ongeveer 3 tot 4 cm) van de steriele doek of van de binnenverpakking als niet steriel. Leg steriele gaasjes, pincetten ed dus midden op het steriel veld. Leg steriele materialen binnen handbereik. Reik niet met je armen over een steriel werkveld heen.

Steriele handschoenen niet nodig | Huisarts & Wetenschap

Bij de ene groep werd de ingreep uitgevoerd met steriele handschoenen, in de andere groep werden niet-steriele handschoenen gebruikt. In 13% van de gevallen ging het om patiënten met een naevus of een verruca seborrhoica, in 70% om een maligniteit of een voorloper daarvan en in 16% om benigne huidtumoren.

Creatief met vilt - wcs-belgie.be

Doe niet-steriele handschoenen aan. Verwijder het vilt en het wondverband. Doe de handschoenen uit en doe nieuwe niet-steriele handschoenen aan. Was de voeten met water en zeep of gebruik de handdouche. Droog goed, vooral tussen de tenen. 2. Indien nodig: verwijder eelt of laat het verwijderen door een gespecialiseerde

Hygiene en infectiepreventie - Vilans

handschoenen is het vereist om na gebruik de handen te wassen om de poeder te verwijderen. Niet-steriele handschoenen zijn ook verkrijgbaar in de vorm van plastic handschoenen Het is van belang dat de handschoenen die gebruikt worden een goede pasvorm hebben. Dit houdt in dat ze in meerdere maten verkrijgbaar zijn.

Toedienen van medicijnen per vagina - ZorgPlus

15 Trek de handschoenen uit. 16 Vraag de cliënt de voorgeschreven tijd (minimaal 10 minuten) te blijven liggen en niet te persen. 17 Controleer of het medicijn blijft zitten. 18 Ruim de materialen op. 19 Pas handhygiëne toe. 20 Noteer tijdstip, soort, wijze van toediening en bevindingen. Controleer of toedienlijst goed is ingevuld.

Tips voor Kleine Heelkunde - Domus Medica

− Hiervoor gebruiken we een waterige oplossing van een ontsmettingsmiddel, zoals bv HAC 2% in water. Het ontsmettingsmiddel wordt - zo nodig overvloedig - over de wonde gegoten, of op een steriele gaas aangebracht waarmee de wonde proper wordt gemaakt. − Voor deze handeling gebruik je niet-steriele handschoenen, vooral om jezelf te beschermen.

Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken

gebruik worden gemaakt van niet-steriele handschoenen; • gebruik bij het handmatig reinigen van gebruikt instrumentarium stevige disposable handschoenen. Oogbescherming: • draag altijd oogbescherming bij handelingen waarbij kans bestaat op aanhoesten,

Hygiene en infectiepreventie

handschoenen worden alleen gebruikt als dit voorgeschreven is in de geprotocolleerde werkinstructies. Materiaal van de handschoenen Draag waar dat staat voorgeschreven alleen steriele of niet-steriele handschoenen: die gemaakt zijn van poedervrije latex of nitril; die voldoen aan de NEN normen EN 420, EN 455 én EN 374. Deze normen moeten op de

Isolatie van een cliënt met coronavirus in de thuiszorg

Draag niet-steriele handschoenen Draag een chirurgisch mond-neusmasker Draag een FFP2 mond-neusmasker bij risicovolle ... noodzakelijk is, alleen gebruiken nadat de opvangzak en het filter vervangen is. Laat dit bij voorkeur buiten uitvoeren. Indien je dit zelf moet doen, draag dan handschoenen, masker spatbril ...